AFMELDEN & INHALEN

  1. Afmeldingen moeten minimaal 1uur voorafgaand aan de les worden ingediend. Zie hiervoor de website kopje ‘lessen’.
  2. Inhalen van de lessen is alleen mogelijk na een afmelding op onze website.
  3. Gemiste lessen kunnen tot 30 dagen na afmelding worden ingehaald.
  4. Geen tijdige aanmelding, betekend geen toegang tot de inhaal les.
  5. Staat er een les niet in dan is deze momenteel vol.

MELD JE AUB EVEN AF ALS JE NIET NAAR EEN LES KAN KOMEN!

Afmelden les

Inhalen les

*Inhalen is alleen mogelijk na afmeld datum.
Bij meerdere dagen inhalen, graag per les juiste data en lessen bij vermelden.